Hur funkar samhället?

Share Button

Jag vill veta och förstå hur samhället fungerar. Vårt moderna samhälle är minst sagt komplicerat. Det kan vara svårt att förstå hur allt fungerar.

Stat, landsting, kommuner

Myndigheter

Att jobba och bo, betala skatt och få lön…

Vilka rättigheter finns?

Vilka skyldigheter?

SO-rummet – En sajt för dig som vill veta mer om historia, religion, geografi och samhällskunskap.

arbetslivet – En Pdf-fil om hur arbetslivet fungerar och vad som är viktigt att veta.

Share Button