Samtalsmetodik

Share Button

MIN COACHINGGUIDE

Alla känner vi någon som behöver lite coachande stöd ibland. Det kan vara en familjemedlem, en arbetskamrat eller vän. Och alla har vi själva då och då behov av att få dela våra tankar och bekymmer med någon vi känner och litar på, även om det inte alltid handlar om en allvarlig kris.

Här har jag samlat mina tjugotre bästa råd och tips för dig som vill bli en bättre samtalspartner och kunna vara till större hjälp och stöd när din vän och medmänniska behöver dig.


 

1. Börja med att lyssna. Bara lyssna och låt din vän berätta fritt utan att du avbryter. Ingen vill anförtro sig åt någon som inte är intresserad av att lyssna på vad man har att säga.

2. Var inte rädd för tystnaden. Pauser är kreativa och behövs för att tankar ska flöda fritt. Om din vän tar en paus betyder det inte alltid att han/hon pratat färdigt. Kanske kommer det mer, om du har mod och tålamod att vänta.

3. Ställ frågor som uppmuntrar din vän att berätta mer. Om du inte hänger med eller vet vad du ska säga, kan du fråga ”hur tänker du nu” eller ”hur menar du”. Då uppmuntrar du din vän att berätta mer.

4. Fall inte för frestelsen att ge råd och svar. Din vän behöver hjälp att hitta sina egna svar. De finns inom honom/henne.

5. Visa förståelse och medkänsla, säg t.ex. ”jag förstår att det måste kännas svårt”.

6. Lämna dig själv utanför. Ta inte upp saker som har med ditt eget liv att göra. Det hör inte hit och är ingen hjälp. Du ska fokusera på den du talar med. Blockera inte tankeflödet.

7. Ta inte över problemet. Det är inte du som har ansvar för det.

8. Fånga upp det positiva som kommer fram. Lyft fram personens styrkor och positiva resurser som han/hon äger. När din vän nämner något som är positivt kan du lyfta fram det och hjälpa honom/henne att känna efter och glädjas åt det, även om det är en liten detalj. Att se det ljusa kan ge hopp, men förstora det inte, kom ihåg att problemet ändå inte är löst.

9. När problem kommer upp – fråga: ”hur skulle du kunna förändra det” eller ”vad kan du göra för att lösa det”. Lyssna sedan och avbryt inte.

10. Om du blir tillfrågad om råd, bolla tillbaka frågan. Säg ”vad tror du själv” eller ”hur tänker du”.

11. Undvik att värdera eller bedöma det du får ta del av, även om det är svåra och tunga tankar. Fråga istället: ”hur känns det att ha sådana tankar” och ”hur skulle du egentligen vilja känna/tänka”. Då uppmuntrar du din vän att lyfta blicken från problemet och fundera ut lösningar.

12. Undvik ordet ”varför”. Det kan upplevas som att du ifrågasätter din vän. Säg ”hur kommer det sig att…”

13. Fokusera på framtiden, inte på det förgångna. Om din vän gärna ältar det förflutna, fråga: ”hur kan du undvika det problemet i framtiden”.

14. Fastna inte i det som inte fungerar. Fokusera på det som fungerar eller är möjligt att utveckla.

15. Tänk i termerna ”möjligheter” och ”hinder”. Fråga: ”vad finns det för möjligheter att nå ditt mål/lösa ditt problem” och ”vilka är hindren” och ”hur kan du komma förbi hindren”. Uppmuntra din vän till kreativt tänkande och följ med i tankegångarna utan att bryta dem med egna tankar.

16. Om du får egna idéer till lösningar för din vän: Säg inte rent ut vad du tänker, utan ställ en fråga som leder din väns tankebanor in på en ny väg. Låt honom/henne själv upptäcka nya idéer. Du lotsar varsamt framåt och lyssnar.

17. Uppmuntra till tankar kring handling och lösningar. Lyft blicken bort från problemet mot en möjlig lösning.

18. Tydliggör alternativen. När du uppfattar att ni har hittat en lösning eller flera, formulera och gå igenom alternativen och fråga ”vad skulle hända om du…” eller ”hur skulle det bli om…”

19. Uppmana till att tänka från ett nytt håll, att tänka ”utanför lådan”. Använd fantasi och fria associationer: ”Om du fick tänka helt fritt, vad skulle du göra då”, ”Om du hade alla resurser du behöver, vad skulle du göra då” osv. Våga utmana och vända upp o ner på saker, tänka i nya banor. Att fantisera om framtiden kan sätta igång endorfiner och skapa nya förbindelser i hjärnan. Allt är möjligt.

20. När samtalet börjar närma sig en punkt då ni inte kommer längre: sammanfatta vad ni kommit fram till. Förtydliga alternativen om de finns. Ibland behöver det inte leda till några lösningar. Det kan räcka att bara få prata av sig med någon som lyssnar och accepterar.

21. Avrunda genom att fråga vad nästa steg blir för din vän. Hur kan han/hon gå vidare?

22. Säg att du gärna pratar igen vid ett annat tillfälle om din vän vill det.

23. Prata gärna samtidigt som ni rör er, gå en promenad – walk and talk – det brukar ge ett lättare samtalsklimat och underlätta tankearbetet så att nya idéer föds.

Share Button