Jobba

Share Button

Vill du jobba? Vet du vad du vill göra? Eller är du osäker på vad du kan och vill? Här finns tips och idéer som du kan kika på. Jag har jobbat som jobbcoach och lärt mig en del om hur man kan förbereda sig för ett nytt jobb genom att ta reda på vad man passar för, och var man kan hitta jobben.

Förbered dig
Intresseguiden – Arbetsförmedlingens guide som ger vägledning i vad du skulle kunna passa att jobba med.

Hitta jobben
Söka arbete – Tips på sajter:
Platsbanken – Arbetsförmedlingens söktjänst på webben.
Stöd och insatser A-Ö – Behöver du stöd för att hitta ett arbete, praktikplats eller en utbildning? Här finns information om de olika stöd du kan få av Arbetsförmedlingen (men du måste först prata med din handläggare som bedömer om du kan få stöd).

Starta eget företag – hur?
verksamt.se – en sajt för dig som funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag. (Ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket)

Om du är arbetslös och vill starta eget företag kan du eventuellt få starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen. Prata med din handläggare om du är inskriven på AF.

Praktik eller arbetsprövning
Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att få komma ut och praktisera. De har också en tjänst som kallas Introduktion till arbete för dig som vill pröva hur mycket du kan och vill arbeta och med vad. Prata med din handläggare på AF. Stödet är till för dig som har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid och som är osäker på din förmåga och vilken typ av arbete som kan passa för dig.

Har du en funktionsnedsättning?
Arbetsförmedlingen erbjuder flera olika typer av stöd och hjälp för dig med funktionsnedsättning. Läs mer här och se om något verkar intressant.

Framför allt vill jag tipsa om:
SIUS – Arbetsförmedlingen har en stödperson som kallas SIUS-konsulent. Stödpersonen är till för den som på grund av en funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp att finna, få och behålla ett arbete. Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer vem som ska få detta stöd.

Övrigt:
MisaMisa är till för dig som behöver stöd för att ta dig fram i arbetslivet. Orsaken kan vara en funktionsnedsättning eller annat. Vi fokuserar på det du kan och ser till att du får använda och utveckla dina förmågor på en arbetsplats som passar dig.

Share Button